18.6.12

Heddiw, es i i'r winllan Herr Siebert. Cerddais i rownd y winllan, trwy y seler a blasu sudd granwyn. Wedyn, es i i Soccerpark i chwarae pel droed a volleyball. Roedd o'n doniol ond brifais i fy troed. Wedyn, aeth i i'r disco. Doedd o ddim yn disco oherwydd dim ond siarad tu fas oeddwn i. Pel droed nawr. Spanien-Kroetian. Cartref yfory

Today, i visited Herr Sieberts vineyard. We walked around the vineyard, cellar and tasted some grape juice. Then, i went to Soccerpark. It was funny, but i hurt my toe. Then i went to the disco, that wasn't a disco as everyone stood outside talking. Now for the football, Spain-Croatia. Home tomorrow.Heute, ich habe weingard mit Herr Siebert gegangen. Denn habe ich Traubenschaft getrinken. Es war sehr stilvoll. In die nachmittag habe Soccerpark gefahren. Es war lustig. Disco war nicht so gut denn alle stand draußen. Ich werde fotball sehen und hauß nacht Abend.


1 comment:

Ceri Anwen James said...

Gobeithio bo dy droed yn iawn Rhys!

Paragraff Saesneg - cofia I fawr plîs!